Classes 1 to 10

 

Class

m(w)-  wa-

m(w)-  mi-

(ji-)   ma-

ki(ch)-   vi(vy)-

n  

sing.

plural

sing.

plural

sing.

plural

sing.

plural

sing.

plural

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

example word  

mtu

watu  

 mti

miti

 duka

maduka

kitu

vitu 

nyumba

nyumba 

verb subject prefix
duka linafungua
the shop opens

ni-
u-
a-

tu-
m(w)
wa-

u-

i-

li-

ya-

ki-

vi-

i-

zi-

verb subject prefix
(negative)
the shop doesn’t open
duka halifungui

si-
hu-
ha-

hatu-
ham(w)-
hawa-

hau-

hai-

hali-

haya-

haki-

havi-

hai-

hazi-

verb object infix
I hit the chair
ninakipiga kiti

-ni-
-ku-
-m(w)-

-tu-
-wa-
-wa-

-u-

-i-

-li-

-ya-

-ki-

-vi-

-i-

-zi-

He is here / It is here

nipo
upo
yupo

tupo
mpo
wapo

upo

ipo

lipo

yapo

kipo

vipo

ipo

zipo

this/these

huyu

hawa

huu

hii

hili

haya

hiki

hivi

hii

hizi

that/those

yule

wale

ule

ile

lile

yale

kile

vile

ile

zile

Class

m(w)-
wa-

m(w)-
mi-

(ji-)
ma-

ki(ch)-
vi(vy)-

n
 

adjective prefix  -zuri
uso mzuri
a beautiful face

mzuri

wazuri

mzuri

mizuri

zuri

mazuri

kizuri

vizuri

nzuri

nzuri

adjective prefix  -eupe
jino jeupe
a white tooth

mweupe

weupe

mweupe

myeupe

jeupe

meupe

cheupe

vyeupe

nyeupe

nyeupe

-enye (having/possessing)
mtu mwenye kofia
the man with the hat

mwenye

wenye

wenye

yenye

lenye

yenye

chenye

vyenye

yenye

zenye

-ote (all)
kula chakula chote
eat all the food

yote

wote

wote

yote

lote

yote

chote

vyote

yote

zote

-ingine (another)
mtu mwingine
someone else

mwingine

wengine

mwingine

mingine

lingine

mengine

kingine

vingine

nyingine

nyingine

possessive (mine)
mtoto wangu  my child

wangu

wangu

wangu

yangu

langu

yangu

changu

vyangu

yangu

zangu

of
jina la Baba
(name of father)

wa

wa

wa

ya

la

ya

cha

vya

ya

za

relative infix
kitu kinachobaki
(the thing which remains)

-ye-

-o-

-o-

-yo-

-lo-

-yo-

-cho-

-vyo-

-yo-

-zo-

numbers   one
             
    two

mmoja

wawili

mmoja

miwili

moja

mawili

kimoja

viwili

moja

mbili

Classes 10 to 18

 

Class

u

ku

locative

sing.

plural

infinitive

     

11 /14

(as class 10)

15

16

17

18

example word  

uso
uzuri

nyuso 

kusoma

mahali

nchini

moyoni

verb subject prefix
nchini kuna milima
there is a mountain in the country

u-

zi-

ku-

pa-

ku-

m(w)-

verb subject prefix (negative)
hakuna sukari dukani
there isn't any sugar 
in the shop

hau-

hazi-

haku-
(kuto-)

hapa-

haku-

ham-

verb object infix
I love the place
ninapapenda

-u-

-zi-

-ku-

-pa-

-ku-

-m(w)-

He is here / It is here

upo

zipo

kupo

papo

kuko

mumo

this/these

huu

hizi

huku

hapa

huku

humu

that/those

ule

zile

kule

pale

kule

mle

Class

11 /14

(as class 10)

15

16

17

18

adjective prefix  -zuri
uso mzuri
a beautiful face

mzuri

nuzuri

kuzuri

pazuri

kuzuri

mzuri

adjective prefix  -eupe
uso mweupe
a white face

mweupe

nyeupe

kweupe

peupe

kweupe

mweupe

-enye (having/possessing)
mahali penye miti mirefu
the place with the tall trees

wenye

zenye

kwenye

penye

kwenye

mwenye

-ote (all)
 mahili pote
all places

wote

zote

kote

pote

kote

mwote

-ingine (another)
sehemu pengine
somewhere else

mwingine

nyingine

kwingine

pengine

kwingine

mwingine

possessive (mine)
nyumbani kwangu
(in) my home

wangu

zangu

kwangu

pangu

kwangu

mwangu

of
uzuri wa Baba
(the goodness of father)

wa

za

kwa

pa

kwa

mwa

relative infix
uzuri unaobaki
(the goodness which remains)

-o-

-zo-

-ko-

-po-

-ko-

-mo-

numbers   one
              
   two

mmoja

 mbili

       

return to main page: www.kwangu.com/swahili